logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการขอปลูกสร้างอาคารพาณิชย์ยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง ราย นางสุธาสินี เลิศอนันตรักษ์

ตามที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ ได้มีประกาศเป็นการทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2565 เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน นับแต่วันประกาศ เพื่อให้ประชาชนหรือชุมชนในท้องถิ่นได้ใช้สิทธิแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการขอปลูกสร้างอาคารพาณิชย์ยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลังบนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ บก.1 ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เนื้อที่ประมาณ 41 ตารางวา ราย นางสุธาสินี เลิศอนันตรักษ์ ขอปลูกสร้างอาคารพาณิชย์ จำนวน 1 หลัง ยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลังทดแทนอาคารพักอาศัยเดิมที่ชำรุดทรุดโทรม นั้น

ฉะนั้น โดยประกาศฉบับนี้ จึงขอแจ้งให้ทราบว่า ได้ครบกำหนดและเสร็จสิ้นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแล้วปรากฏว่า ไม่มีประชาชนมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการขอปลูกสร้างอาคารพาณิชย์ยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลังดังกล่าวแต่อย่างใด ทางราชการจะได้พิจารณาการขอปลูกสร้างอาคารพาณิชย์ จำนวน 1 หลัง ยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลังบนที่ดินราชพัสดุแปลงดังกล่าวตามระเบียบต่อไป

อัลบั้มภาพ

23 กันยายน 2565 | จำนวนเข้าชม 43 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดบึงกาฬ
  29 พฤศจิกายน 2565
  จำนวนเข้าชม 21 ครั้ง
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการขอปลู...
  25 สิงหาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 40 ครั้ง
 • กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลังจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก และเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด...
  11 สิงหาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 25 ครั้ง