logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ เรื่อง การขอเช่าที่ดินราชพัสดุตามโครงการ "ธนารักษ์ประชารัฐ"ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ราย นางสาวนาราทิพย์ ว่องเจริญพืชผล

นางสาวนาราทิพย์ ว่องเจริญพืชผล ขอเช่าที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ บก.201 ตำบลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ เนื้อที่ประมาณ 0-0-26 ไร่ เพื่ออยู่อาศัย ตามโครงการ “ธนารักษ์ประชารัฐ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยดำเนินการปิดประกาศรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนมีกำหนดเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ลงนามในประกาศ (ประกาศ ณ วันที่ 8 เมษายน 2564) และเมื่อครบกำหนดแล้ว หากไม่มีผู้คัดค้านจะได้พิจารณาอนุญาตจัดให้เช่าต่อไป

อัลบั้มภาพ

8 เมษายน 2564 | จำนวนเข้าชม 9 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ธนารักษ์ห่วงใยใส่ใจผู้เช่า เพิ่มช่องทางการให้บริการแก่ผู้เช่าที่ราชพัสดุ ผ่านแอป...
  22 มิถุนายน 2564
  จำนวนเข้าชม 6 ครั้ง
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ เรื่อง การขอเช่าที่ดินราชพัสดุตามโครงการ "ธน...
  2 มิถุนายน 2564
  จำนวนเข้าชม 20 ครั้ง
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ เรื่อง การขอเช่าที่ดินราชพัสดุตามโครงการ "ธน...
  2 มิถุนายน 2564
  จำนวนเข้าชม 13 ครั้ง