logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นกรณีการขอเช่าที่ดินราชพัสดุ ราย นางสาวสินีนาฎ เทพบรรเทิง

      ตามที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ ได้มีประกาศเป็นการทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่วันประกาศ เรื่องการขอเช่าที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ บก.ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เนื้อที่ประมาณ 0-2-77 ไร่ เพื่ออยู่อาศัย ราย นางสาวสินีนาฎ เทพบรรเทิง เพื่อเปิดโอกาศให้ผู้มีส่วนได้เสียหรือเป็นผู็มีสิทธิควรได้ดีกว่าและประสงค์จะคัดค้านการขอเช่าให้ยื่นคำร้องหรืดคัดค้านเป็นลายลักษณ์อักษร นั้น

      ฉะนั้น โดยประกาศฉบับนี้ จึงขอแจ้งให้ทราบว่า ได้ครบกำหนดและเสร็จสิ้นการรับฟังความคิดเห็นกรณีการขอเช่าที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ บก.ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เนื้อที่ประมาณ 0-2-77 ไร่ เพื่ออยู่อาศัย ราย นางสาวสินีนาฎ เทพบรรเทิง แล้วปรากฎว่าไม่มีผู้คัดค้านหรือมีสิทธิควรได้เช่าที่ดินราชพัสดุแปลงดังกล่าวดีกว่าผู้ยื่นเรื่องราวแต่อย่างใด ดังนั้น ทางราชการจะได้พิจารณาการขอเช่าที่ดินราชพัสดุตามระเบียบต่อไป

อัลบั้มภาพ

15 มีนาคม 2565 | จำนวนเข้าชม 70 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดบึงกาฬ
  29 พฤศจิกายน 2565
  จำนวนเข้าชม 21 ครั้ง
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับกา...
  23 กันยายน 2565
  จำนวนเข้าชม 43 ครั้ง
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการขอปลู...
  25 สิงหาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 40 ครั้ง