logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการขอปลูกสร้างอาคารพาณิชย์ยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง ราย นางชบาไพร ต้นแก้ว

ด้วย นางชบาไพร ต้นแก้ว ผู้เช่าที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ บก.1 ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เนื้อที่ประมาณ 186 ตารางวา เพื่ออยู่อาศัย มีความประสงค์จะขอปลูกสร้างอาคารพาณิชย์คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น มีชั้นลอย จำนวน 1 หลัง ยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลังทดแทนบ้านพักอาศัยหลังเดิมที่ชำรุดทรุดโทรมในเขตเช่าที่ราชพัสดุ จึงได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552 กำหนดการปิดประกาศเป็นเวลา 15 วัน นับแต่วันปิดประกาศ (ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2564)

อัลบั้มภาพ

16 สิงหาคม 2564 | จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักวิเครา...
  23 สิงหาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 63 ครั้ง
 • การประมูลขายที่ราชพัสดุที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคำพิพากษาของศาล ผ่านระบบประมูลขายที...
  16 สิงหาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 15 ครั้ง
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการขอปลู...
  13 สิงหาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 15 ครั้ง