logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการขอปลูกสร้างอาคารพาณิชย์ยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง ราย นายเอกพันธ์ ทรัพยสกุลกิจ

ตามที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ ได้มีประกาศเป็นการทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2566 เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน นับแต่วันประกาศ เพื่อให้ประชาชนหรือชุมชนในท้องถิ่นได้ใช้สิทธิแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการขอปลูกสร้างอาคารพาณิชย์ยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลังบนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ บก.1 ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เนื้อที่ประมาณ 36.35 ตารางวา ราย นายเอกพันธ์ ทรัพยสกุลกิจ ขอปลูกสร้างอาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว จำนวน 1 หลัง ยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง เพื่อก่อสร้างร้านกาแฟ (Glad You Came Cafe) นั้น

ฉะนั้น โดยประกาศฉบับนี้ จึงขอแจ้งให้ทราบว่า ได้ครบกำหนดและเสร็จสิ้นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแล้วปรากฏว่า ไม่มีประชาชนมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการขอปลูกสร้างอาคารพาณิชย์ยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลังดังกล่าวแต่อย่างใด ทางราชการจะได้พิจารณาการขอปลูกสร้างอาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว จำนวน 1 หลัง ยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลังบนที่ดินราชพัสดุแปลงดังกล่าวตามระเบียบต่อไป

อัลบั้มภาพ

8 มิถุนายน 2566 | จำนวนเข้าชม 34 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • กรมธนารักษ์เปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 72 ปี การท่าเรือแห่งประเทศไทย
  18 กันยายน 2566
  จำนวนเข้าชม 8 ครั้ง
 • กรมธนารักษ์เปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 130 ปี การสถาปนามหาวิมยาลัยราชภัฏพระน...
  24 สิงหาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 22 ครั้ง
 • กรมธนารักษ์เปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 60 ปี มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบ...
  24 สิงหาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 35 ครั้ง