logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ ร่วมรณรงค์การสวมใส่ผ้าไทย ผ้าพื้นเมืองและผ้าลายอัตลักษณ์ประจำจังหวัดบึงกาฬ ตามโครงการ " สวมใส่ผ้าไทยให้สนุก"

ด้วยจังหวัดบึงกาฬ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ผ้าพื้นเมืองและผ้าลายอัตลักษณ์ประจำจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี พ.ศ.2566 และขอความร่วมมือให้ทุกส่วนราชการในจังหวัดบึงกาฬร่วมรณรงค์สวมใส่ผ้าไทย ผ้าพื้นเมืองและผ้าลายอัตลักษณ์ประจำจังหวัดบึงกาฬ สัปดาห์ละ 3 วัน

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ โดยนางสาวสิริวลี สังขวิเชียร ธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ ร่วมใจในการแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย ผ้าพื้นเมืองและผ้าลายอัตลักษณ์ประจำจังหวัดบึงกาฬ เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและคงคุณค่าเอกลักษณ์ความเป็นไทยและความสวยงามของผ้าพื้นเมืองจังหวัดบึงกาฬ (ผ้าลายหมากเบ็ง)

4 มกราคม 2566 | จำนวนเข้าชม 35 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ เข้าร่วมประชุมหารือการดำเนินการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์...
  28 กันยายน 2566
  จำนวนเข้าชม 49 ครั้ง
 • ธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดบึงก...
  28 กันยายน 2566
  จำนวนเข้าชม 35 ครั้ง
 • ธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ณ บริเวณหน้าเสาธง...
  28 กันยายน 2566
  จำนวนเข้าชม 44 ครั้ง