logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

การประชุมประชาพิจารณ์แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

วันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. นางสาวสิริวลี สังขวิเชียร ธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ ร่วมประชุมประชาพิจารณ์แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัด และเป็นไปตามที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ.) กำหนด และสอดคล้องกับศักยภาพการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต ตลอดจนตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ณ ห้องประชุมสิรินธรวัลลี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ โดยมีนายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

อัลบั้มภาพ

12 กันยายน 2566 | จำนวนเข้าชม 62 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ เข้าร่วมประชุมหารือการดำเนินการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์...
  28 กันยายน 2566
  จำนวนเข้าชม 49 ครั้ง
 • ธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดบึงก...
  28 กันยายน 2566
  จำนวนเข้าชม 35 ครั้ง
 • ธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ณ บริเวณหน้าเสาธง...
  28 กันยายน 2566
  จำนวนเข้าชม 44 ครั้ง