logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย จังหวัดบึงกาฬ ณ วัดเซกาเจติยาราม พระอารามหลวง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. นางสาวสิริวลี สังขวิเชียร ธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ พร้อมด้วย นางสาวธยานิษฐ์ งามศรีผ่องใส เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ นายวรวุฒิ ศรีเนตร นายช่างสำรวจชำนาญงาน และนางสาวสุปรียา สุวรรณพรม นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย จังหวัดบึงกาฬ ณ วัดเซกาเจติยาราม พระอารามหลวง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เพื่อสนับสนุนและเผยแผ่การดำเนินงานของโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดพิธีทอดผ้าป่าในวันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงพระราชทานจัดตั้งโครงการฯ โดยมี นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานพิธี และหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนร่วมพิธีดังกล่าว

อัลบั้มภาพ

9 พฤศจิกายน 2565 | จำนวนเข้าชม 125 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ ร่วมกิจกรรม Run for unity วิ่งรวมใจไทยเป็นหนึ่ง ณ สวนสาธาร...
  3 ธันวาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 21 ครั้ง
 • ธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ ประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐปร...
  14 พฤศจิกายน 2565
  จำนวนเข้าชม 157 ครั้ง
 • ธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ น้อมรำลึกในพระมหา...
  14 พฤศจิกายน 2565
  จำนวนเข้าชม 98 ครั้ง