logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ผู้ชนะประกวดราคา

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานฯ และอาคารพักอาศัยข้าราชการฯ ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  3 สิงหาคม 2566
 • ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์ประกอบอาคารสำนักงาน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  21 กุมภาพันธ์ 2562
 • ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง การประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างงานผังบริเวณและสิ่งปลูกสร้างประกอบ และงานภูมิทัศน์อาคารสำนักงานและอาคารพักอาศัยของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ
  27 มิถุนายน 2561
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล.3 ชั้น พร้อมงานภายนอกและอาคารพักอาศัย ค.ส.ล.3 ชั้น 11 ยูนิต ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ
  27 มกราคม 2559